Skúsenosti: Mestská časť Bratislava – Ružinov
Inteligentné manažované Wi-Fi siete na mieru
Klient: Mestská časť Bratislava – Ružinov
Použitie produktov aero:LINK a aero:LINK SPOT pre mestskú časť Bratislava - Ružinov
Projekt Mestskej časti Bratislava - Ružinov spočíval v pokrytí Wi-Fi signálom Parku Andreja Hlinku. Spoločnosť Slovanet navrhla technické riešenie, ktoré je takmer neviditeľné a neruší dojem zo zrekonštruovaného parku. Park s rozlohou cca 57600m2, je pokrytý Wi-Fi signálom v pásme 2,4GHz s automatickým roamingom užívateľov medzi prístupovými bodmi a s prístupom do internetu s rýchlosťou 100 Mbit/s.
Aktuálny stav v Ružinove - po zavedení zmien
V sledovanom polroku roku sa k “Free Wi-Fi“ v Mestskej časti Ružinov pripojilo viac ako 4600 unikátnych účastníkov, ktorí spolu preniesli 1TB dát. Počet pripojených užívateľov sa vďaka tomuto riešeniu rozširuje.

Každý z pripojených používateľov pristupuje na internet cez rozhranie aero:LINK SPOT. Prihlasovacia stránka Wi-Fi siete vyzýva na dobrovoľné zadanie svojich údajov, ako je e-mail. Vyžaduje sa aj potvrdenie všeobecných podmienok prístupu k internetu. Po úspešnom prihlásení, je prihlásenie zapísané do databázy a používateľ automaticky presmerovaný na web mestskej časti www.ruzinov.sk.
Potenciál budúceho rozvoja Wi-Fi siete
Mestská časť Ružinov používa pri správe svojej Wi-Fi siete administračné rozhranie portálu aero:LINK SPOT, ktoré je prevádzkované v cloudovom prostredí. Vďaka rozhraniu je možné sledovať štatistiky používateľov, upravovať dizajn prihlasovacej stránky, vytvárať informačné kampane, alebo získavať kontaktné informácie od používateľov pre informovanie o dianí v meste.

Riešenie aero:LINK SPOT použité pri pokrytí Mestskej časti Ružinov ponúka optimalizované a moderné grafické internetové rozhranie, ktoré má potenciál v nových možnostiach a výzvach:
  • prezentácia poskytovateľa,
  • získanie identifikačných údajov o používateľoch, štatistické a analytické dáta,
  • poskytovanie reklamy,
  • ďalšie služby, ako je navigácia v priestoroch.
Aké otázky riešite vo vašej firme alebo organizácii vy?

Podľa vašej situácie a požiadaviek navrhneme pre vás moderné a efektívnejšie riešenie IT infraštruktúry alebo aj komplexných telekomunikačných služieb.

Pozrite si aj skúsenosti ďalších zákazníkov aero:LINK
viac skúsenosti
symbol Slovanetlogo Slovanet