Postup
Inteligentné manažované Wi-Fi siete na mieru
Postup nasadenia
Návrh na mieru vašim potrebám Wi-Fi siete Meraki
Návrh na mieru vašim potrebám
Kompletný technický návrh riešenia a inštalácie infraštruktúry, s prihliadnutím na vaše požiadavky a potreby, vypracujú naši špecialisti.

Na začiatok spolupráce s vami vytvoríme analýzu vašich požiadaviek a potrieb, aby im výsledný dizajn riešenia plne zodpovedal. Zároveň myslíme aj na možnosť budúceho rozširovania siete, s prihliadnutím na vaše budúce aktivity alebo rast podnikania. K prvotnej analýze potrebujeme vedieť nasledujúce informácie:
  • odvetvie použitia Wi-Fi siete (firemná sieť a kancelárie, kaviareň...),
  • v akej miere má byť dostupné Wi-Fi pokrytie (pôdorys resp. rozloženie vašich priestorov),
  • predpokladané umiestenie Wi-Fi AP,
  • rozsahy počtov používateľov Wi-Fi siete,
  • počty a typy pripojených zariadení (počítače, smartfóny, snímače, tlačiarne),
  • využívané aplikácie a ich priority (kancelárska práca, zdieľanie veľkých súborov...).
Pôdorys návrh pre sieť s Meraki
Pôdorys
Vstupné informácie nám umožňujú začať pracovať na analýze. Dôležitý je pre nás aj pôdorys priestoru. Jeho preskúmanie nám pomôže pochopiť, či sú v priestore materiály a objekty, ktoré môžu spôsobiť rušenie rádiových signálov - rôzne stavebné materiály alebo iné možné fyzické prekážky.
Pôdorys
Fyzická obhliadka pre sieť Cisco Meraki
Fyzická obhliadka
Po získaní základných informácií a pôdorysu nám reálne podmienky použitia ozrejmí fyzická prehliadka priestoru, pri ktorej zistíme ďalšie informácie o možnostiach vytvorenia budúcej aero:LINK Wi-Fi siete vo vašom podniku.
symbol Slovanetlogo Slovanet