Skúsenosti: CBRE
Inteligentné manažované Wi-Fi siete na mieru
Klient: CBRE
Pokrytie najväčšieho nákupno-zábavného centra Wi-Fi riešením aero:LINK
Spoločnosť CBRE zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s každodennou prevádzkou komplexu Europa Shopping Center v Banskej Bystrici. Celý objekt získal v roku 2009 prestížne ocenenie Stavba roka a aj po desiatich rokoch prevádzky je s rozlohou 51 114,55 m2 najväčším nákupno-zábavným centrom v Banskobystrickom kraji.
Výzvou pre zavedenie novej Wi-Fi siete aero:LINK v Europa Shopping Center v Banskej Bystrici, bolo každoročne narastajúce množstvo návštevníkov a s ním súvisiace zvyšovanie používaných mobilných zariadení s pripojením na internet prostredníctvom Wi-Fi.
Predchádzajúci stav internetového pripojenia prostredníctvom Wi-Fi v Europa Shopping Center
  • bol nedostatočný a nedosahoval úroveň  komfortu požadovanú zo strany návštevníkov,
  • neboli dostupné štatistiky pohybu a návštevnosti zákazníkov v obchodnom centre,
  • chýbali údaje o množstve času stráveného na Wi-Fi pripojení počas návštevy centra – nastával problém s vyhodnocovaním marketingových kampaní a podujatí.
Bezdrôtové Wi-Fi riešenie aero:LINK prinieslo zmenu
Pri zabezpečení kvalitného Wi-Fi pokrytia v Europa Shopping Center sme nasadili riešenie aero:LINK s Cisco technológiou a jednoduchým riadením cez cloud, v úhľadne spracovanom grafickom prostredí internetového prehliadača.

Na analýzu zákazníckeho správania bolo nasadené riešenie Connected Mobile Experience (CMX), ktoré vďaka využitiu a spracovaniu dát z Wi-Fi zariadení rozmiestnených v obchodnom centre ponúka bohatý prehľad o pohybe návštevníkov a umožňuje analyzovať ich výskyt v jednotlivých častiach obchodného centra.
Nové možnosti po zavedení Wi-Fi siete aero:LINK
Nová infraštruktúra Wi-Fi siete priniesla po zavedení riešenia aero:LINK niekoľko výhod a možností, ktoré sa do budúcnosti dajú aj ďalej rozvíjať:
  • stabilná a rýchla Wi-Fi sieť,
  • zvýšenie komfortu z návštevy a nakupovania v obchodnom centre, pochopenie zákazníckeho správania,
  • stabilita Wi-Fi siete aj pri jej nadmernom využívaní počas návštevníckej špičky,
  • zvýšenie počtu vracajúcich sa zákazníkov,
  • nárast priemerného času stráveného v obchodnom centre,
  • možnosť vyhodnocovať dôležité marketingové štatistiky a pohyb zákazníkov.
Wi-Fi sieť s riešením aero:LINK od Slovanetu teraz s prehľadom zvláda aj prudký nárast v počte pripojených užívateľov v prípade organizovaných podujatí v obchodnom centre. V blízkej budúcnosti sa plánuje rozšírenie siete o prístupové body aj v exteriéri obchodného centra.
Aké otázky riešite vo vašej firme alebo organizácii vy?

Podľa vašej situácie a požiadaviek navrhneme pre vás moderné a efektívnejšie riešenie IT
infraštruktúry alebo aj komplexných telekomunikačných služieb.

Pozrite si aj skúsenosti ďalších zákazníkov aero:LINK
viac skúsenosti
symbol Slovanetlogo Slovanet